[Update] [ WWE ] 하디보이즈 13년만에 태그 팀 챔피언 벨트 획득하다!! | 하디보이즈 – Pickpeup

하디보이즈: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

 

 

제프&매트 형제로 이루어진 팀 ” 하디보이즈 ” 또는 ” 하디스 ” 가 WWE 태그 팀 쳄피언에 올랐다는 소식입니다.

이 두 형제가 태그 팀 챔피언을 어떻게 획득했냐 하면 세자로&쉐이머스와의 태그 팀 챔피언 밸트를 걸고 한 매치에서

경기 막판에 제프가 멋지게 스와턴 밤을 날려서 이긴 후 경기가 끝나고 사진 촬영에서 기분이 좋은지 연신 이런 포즈로 사진을 찍었다.

 

 

 

링 오브 아너에서 타이틀 획득 후 경기가 끝나고 제프와 함께 사진을 찍은 모습이다.

이날 테이프와 휴지가 너무 많이 날라와서 줍느라고 아주 애를 먹었단다.

하지만 즐거웠다라는 제프와 매트.

 

 

 

매트가 ECW 에서 챔피언 획득 후 제프가 축하해주는 모습이다.

제프 : 형 이거 절대로 뺏기지마.

매트 : 알았어. 내꺼는 내가 알아서 관리할거니까 너는 니 몸관리나 잘해.

 

 

 

요즘은 ” 브로큰 하디스 ” 라고 바꾸고 난 이후로는 아주 활발한 선수생활을 하고 있다.

게다가 항상 같이다니면서 경기도 항상 같이 한다.

그러다보니 팀워크가 엣날보다 아주 좋아졌다.

 

 

 

태그 팀 챔피언 벨트 획득 후 리바이벌과 대립 장면.

매트는 벨트를 허리에 차고 다니는데 제프는 벨트를 들고 다닌다.

See also  [NEW] 블랙홀 black hole - 정리 | 마이크로 블랙홀 - Pickpeup

그러고 나서는 항상 어깨에다가 메고 다닌다.

 

 

 

세자로 & 쉐이머스와의 경기를 힘겹게 이긴 후 WWE 태그 팀 타이틀 획득 후  

승리 포즈를 취하는 제프 & 매트.

이날은 정말 매트와 제프가 힘겹게 경기를 이기며 타이틀을 획득했다.

 

 

 

리타 합류 후 ” 팀 익스트림 ” 으로 팀명을 바꾼뒤의 제프와 매트.

이때에는 리타도 위민스 챔피언 벨트를 획득하며 승승장구를 하던 시기였다.

실제로 매트와 리타가 사귀기도 했었다고 한단다.

 

 

 

” 브로큰 하디스 ” 로 팀명을 바꾼 뒤 제프가 부상으로 나오지 못하자 매트 혼자서 나온 모습이다.

이때에는 매트가 혼자서 상대에게 많이 얻어맞는 등 힘든 경기를 했던 시기다.

게다가 제프가 없으니깐 혼자서 경기를 할려니 굉장히 힘든 경기를 많이 했었다.

 

 

 

올 여름에 찍은 사진인데 늪지대에 간건지 아니면 호수에 간건지

요상한 표정으로 사진을 찍어놔서 누가 매트고 누가 제프인지 모르겠네 ㅡ_ㅡ;;;;

암튼 더우니깐 호숫가에 물놀이 간거 같네요.

 

 

 

세자로 & 쉐이머스 와 경기전 등장씬.

검정색 바지와 분홍색 긴 티가 제프. 녹색과 파란색이 혼합된 바지를 입은게 매트입니다.

항상 제프는 경기장에 나오면 매트보다 더 팬이 많습니다.

See also  [Update] 일드 아침이 온다 (朝が来る) | 오노즈카 하야토 - Pickpeup

 

 

 

” 하디즈 ” 시절 매트와 제프.

M자 포즈를 취한게 매트고 총 모양으로 포즈를 취한것이 제프입니다.

이때는 제프와 매트 둘이 함께 붙어다니면서 경기를 하곤 했죠.

 

 

 

” 사다리 매치의 제왕 ” 으로 군림하던 시절.

이때도 제프와 매트는 사이가 좋았죠. 사다리 매치만 했다하면 제프와 매트가 항상 나왔죠.

그렇기에 우리들은 하드코어 경기가 열리는 날은 항상 제프와 매트를 볼수 있었습니다.

 

 

 

태그 팀 챔피언 벨트 획득 후 항상 같이다니며 팬들은 하디보이즈가 나올때마다 ” 딜리트!! ” 라는 구호를 외칩니다.

이것은 매트가 상대선수 머리를 링포스트에다가 연속으로 들이받게 하며 하는 기술때문이죠.

덕분에 제프는 매트가 그걸 하고 있으면 편하게 경기를 할수 있다고 합니다.

 

앞으로 제프와 매트가 어떤 행보를 보일지 알수가 없습니다만…

지금 현재 리바이벌과 대립하고 있습니다만 워낙 제프와 매트의 매리트가 커서

대립하는 상대마다 아주 대박 매치를 많이 만들고는 합니다.

 

암튼 앞으로의 ” 브로큰 하디즈 ” 의 행보가 아주 주목됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

저작자표시

비영리

변경금지


WWE 제프 하디의 오마이갓! 순간 엄선집


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

WWE 제프 하디의 오마이갓! 순간 엄선집

하디 보이즈 테마곡


WWF The Hardy Boyz \”Loaded\” Entrance Titantron [HD]

하디 보이즈 테마곡

Greatest WrestleMania endings: WWE Top 10, March 31, 2018


The heroes of WrestleMania have left the WWE Universe with many lasting images over the years. These are the 10 greatest moments that closed the curtain on The Grandest Stage of Them All presented by Snickers. EatASNICKERS
Get your first month of WWE Network for FREE: http://wwenetwork.com\r
Subscribe to WWE on YouTube: http://bit.ly/1i64OdT\r
Visit WWE.com: http://goo.gl/akf0J4\r
MustSee WWE videos on YouTube: https://goo.gl/QmhBof

Greatest WrestleMania endings: WWE Top 10, March 31, 2018

하디보이즈 등장씬


구독과좋아요 한번씩만 부탁드려요

하디보이즈 등장씬

7만 관중들이 미쳐 날뛰었던 프로레슬링 역대 최고의 드림매치


2002년 레슬매니아18에서 펼쳐졌던
락과 호건의 대립 이야기입니다

7만 관중들이 미쳐 날뛰었던 프로레슬링 역대 최고의 드림매치

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMusic of Turkey

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ 하디보이즈

Leave a Comment