[Update] What Happens to My Family? | what happens to my family – Pickpeup

what happens to my family: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Fed up with his children’s selfish behavior, a father sues them for all they’ve got — and makes them meet a list of his conditions to be a true family.

1. Episode 1

63m

On the morning of Cha Dal-bong’s first day of work, he runs into an unexpected problem on the subway. The kids all forget Cha Sun-bong’s birthday.

2. Episode 2

64m

Kang Seo-ul shows up at the Cha family’s home declaring she’s there to marry Dal-bong. Meanwhile, Dal-bong sets out to quit his scam of a job.

3. Episode 3

64m

Dal-bong begs the family to let Seo-ul stay with them. Moon Tae-ju is convinced Cha Gang-sim has ulterior motives toward his father.

4. Episode 4

64m

Moon Dae-o orders Tae-ju to apologize to Gang-sim and bring her back to the company. At a shopping mall, Seo-ul spots a familiar pickpocket.

5. Episode 5

64m

As Gang-sim starts working under Tae-ju, they engage in a battle of wills. Yoon Eun-ho realizes his connection to Seo-ul.

6. Episode 6

64m

Cha Gang-jae’s girlfriend crosses a line with him. Dae-o asks Gang-sim to pull off an impossible task. Eun-ho takes Seo-ul to a baseball game.

7. Episode 7

64m

Gang-jae hurts his father with harsh words. Gang-sim’s decision to tail Tae-ju during lunch break one day ends in a public fiasco.

8. Episode 8

64m

The Cha family is showered with gifts from Kwon Hyo-jin’s mother. Someone who’s supposed to be overseas returns home with a whole lot of trouble in tow.

9. Episode 9

64m

A flat tire delays Gang-sim and Tae-ju’s drive home from a work trip. No Yeong-seol finally shows her face to her husband and the rest of the family.

10. Episode 10

64m

Hyo-jin has an unfortunate first impression of Gang-jae’s family. At work, Seo-ul discovers Eun-ho passed out inside his office.

READ  [Update] 浜崎あゆみの母親や父親について!生い立ちや幼少期を調査! | は浜崎あゆみ - Pickpeup

11. Episode 11

64m

A mishap-filled meeting between Gang-jae and Hyo-jin’s families throws their engagement in limbo. Gang-sim talks Tae-ju into righting his wrongs.

12. Episode 12

64m

When she’s let go from her job, Gang-sim puts on a brave face. Just as Seo-ul bids farewell to the Cha family, a surprise visitor turns up.

13. Episode 13

64m

Gang-sim’s in for a shock when she arrives at the apartment to meet her tenant. Gang-jae brings home a jaw-dropping wedding gift from his to-be in-laws.

14. Episode 14

64m

After the wedding gift causes a rift in the family, Sun-bong goes to Gang-jae’s hospital to see Hyo-jin’s father. Tae-ju burns a bridge at work.

15. Episode 15

63m

Eun-ho’s drunken visits lead to a giant misunderstanding within the Cha family. Tae-ju stops Gang-sim from quitting the company.

16. Episode 16

64m

Gang-jae would rather break the engagement than sign a prenup. Baek Seol-hui tasks Gang-sim with finding out about Tae-ju’s love life.

17. Episode 17

64m

Seo-ul demands the truth from Eun-ho. Gang-sim explodes after she’s accused of being in a romantic relationship with Tae-ju.

18. Episode 18

64m

The Cha family gets the shock of their lives when an unknown child shows up at their door. Gang-sim realizes she’s been scammed.

19. Episode 19

64m

Gang-jae’s secret gets found out by Kwon Gi-chan, who orders him to clean up his mess. Tae-ju’s helpful actions confuse Gang-sim.

20. Episode 20

64m

Confronted by Heo Yang-geum, Gang-jae lashes out. Tae-ju seeks Yeong-seol’s advice. Dal-bong is visited by an unwelcome friend from the past.

21. Episode 21

64m

Sun-bong’s back injury lands him in a hospital bed. Caught up in their own lives, not one of his children bothers to come by and check on him.

22. Episode 22

63m

Gang-jae’s suggestion to close down the tofu shop receives mixed reactions from the family. The children learn that Sun-bong’s met a woman.

23. Episode 23

64m

After being seen with Ms. Ko, Sun-bong faces opposition from his children. Gang-jae proposes an action that creates a ruckus within the family.

24. Episode 24

64m

Selling their shares of the land would prove life-changing for Dal-bong and Gang-sim. Meanwhile, Sun-bong arrives at an extraordinary decision.

25. Episode 25

64m

Dal-bong, Gang-sim and Gang-jae rush over to see their father, but he’s nowhere to be found. Eun-ho’s expectations put Dal-bong in a bind.

26. Episode 26

63m

In court, the children try to argue that Sun-bong’s lawsuit is ridiculous. Meanwhile, the future of Eun-ho’s restaurant rests in Tae-ju’s hands.

27. Episode 27

64m

After leaving home, Gang-sim and Dal-bong find themselves homeless. Realizing who Byun Woo-tak is, Sun-bong demands answers from him.

28. Episode 28

63m

Sun-bong reveals some of the conditions he wants each of his children to meet in order to reach a settlement in the lawsuit.

29. Episode 29

64m

Going rogue, Hyo-jin takes matters into her own hands. Gang-sim, Dal-bong and Hyo-jin agree to carry out Sun-bong’s conditions for three months.

30. Episode 30

64m

A prickly encounter with Sun-bong hurts Tae-ju’s feelings. Hyo-jin resists her parents’ efforts to bring her back home.

READ  [NEW] 수집형 포인트 획득처&보상 총정리 ★ [2021.03.09 수정] | 킬포인트 - Pickpeup

31. Episode 31

64m

When she doesn’t get her way with Dae-o, Seol-hui takes drastic action. Tae-ju begs Sun-bong to cancel Gang-sim’s blind dates.

32. Episode 32

64m

Sun-bong’s confrontation of Tae-ju in the company lobby creates a stir among all the employees. Eun-ho speaks to a reporter about Seo-ul.

33. Episode 33

64m

Yang-geum feels threatened by Ms. Ko. Seo Jung-baek has no idea how his wife could be pregnant. Tae-ju protects Gang-sim from rumors.

34. Episode 34

64m

When Dae-o makes Gang-sim take a week break from work, Sun-bong calls up Tae-ju. Gang-jae realizes something is off about his father.

35. Episode 35

64m

Gang-jae is determined to get to the bottom of his father’s actual condition. Gang-sim and Tae-ju begin dating in secret.

36. Episode 36

64m

When Gang-jae arrives home drunk with his ex-girlfriend, Hyo-jin leaves for her parents’ house. Gang-sim and Tae-ju’s relationship meets disapproval.

37. Episode 37

64m

Gang-jae’s sudden change in behavior bewilders the family. Cha Sun-geum grows sad as she wonders whether she’s lived a good life.

38. Episode 38

64m

Sun-bong takes the children by surprise when he reveals the latest condition they must follow in the agreement. Tae-ju is stood up.

39. Episode 39

64m

Gang-sim agrees to keep a huge secret from the rest of the family, and asks for Tae-ju’s help in making Sun-bong’s request a reality.

40. Episode 40

64m

Gang-sim makes a proposal to Tae-ju, but his response disappoints her. To make matters worse, their conversation is overheard by Hyo-jin.

41. Episode 41

64m

Sun-bong doesn’t take kindly to Gang-sim and Tae-ju’s engagement. Sun-bong’s decision to give up the tofu shop upsets Dal-bong.

42. Episode 42

64m

Learning the truth about Sun-bong devastates Dal-bong. Tae-ju’s attempt to give Gang-sim a proper marriage proposal goes awry.

43. Episode 43

64m

Sun-bong struggles to accept that Dal-bong wants to take over his tofu shop. Over drinks, Tae-ju and Sun-bong share a heartfelt conversation.

44. Episode 44

64m

Giving in to Dal-bong’s wishes, Sun-bong agrees to give him time to prove he’s capable of running the tofu shop. Tae-ju forgets something important.

45. Episode 45

64m

Tae-ju and Gang-sim set up a formal meeting for their fathers. Upon hearing Gang-sim wants to rush the ceremony, Sun-bong assumes the worst.

46. Episode 46

64m

Gang-sim lies to protect her father, but things soon spiral out of control. Sun-bong tells the family he’s going on vacation.

47. Episode 47

64m

Gang-sim keeps up her charade. Suspecting the three siblings are up to something, Yeong-seol sets out to uncover what they’re hiding.

48. Episode 48

64m

Tae-ju moves into the Cha residence for a week. Seo-ul’s blog catches the attention of a radio DJ who wants to feature her writing.

49. Episode 49

64m

The children don’t know what to make of Ms. Ko’s intentions toward Sun-bong. Dal-bong learns a lesson in how to run a business.

50. Episode 50

64m

Sun-geum remains angry at Sun-bong. While Tae-ju tries to stop her from leaving, Seol-hui drops an unfortunate truth about Gang-sim on Dae-o.

READ  100 MOST COMMON ENGLISH WORDS - BEGINNER VOCABULARY | most common words in english | En son Tay şarkıları

51. Episode 51

64m

When Sun-bong returns home, Sun-geum suggests he get married. Before the wedding, Gang-sim suffers a tiring day out with Seol-hui.

52. Episode 52

63m

Following the wedding, Sun-geum finally learns the truth about her brother’s situation. When she goes missing, everyone gathers to look for her.

53. Episode 53

64m

Sun-bong’s final wish is unveiled. The entire family — and the childrens’ in-laws — pull together to fulfill his request.


What happens to my family | Gia Đình Kỳ Quặc | Kim Hyun Joo – Kim Sang Kyung | Yozoh – I Told You


kimhyunjoo kimsangkyung whathappenstomyfamily 가족끼리왜이래 김현주 김상경
Join with us to update Kim Hyun Joo’s projects and information
Fanpage: https://www.facebook.com/kimhyunjoovnfc
Group: https://www.facebook.com/groups/kimhy…
VIETSUB: https://vimeo.com/kimhyunjoovnfc

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

What happens to my family | Gia Đình Kỳ Quặc | Kim Hyun Joo - Kim Sang Kyung | Yozoh - I Told You

My Father is Strange | 아버지가 이상해 – Ep.16 [ENG/IND/2017.04.30]


Click the \”Caption\” button to activate subtitle!

Ep. 16 : Yeongsil tells the family about Junghui and tells them he wants to live with them. But the four siblings object, saying that could never happen.

My Father is StrangePlay List :
https://www.youtube.com/watch?v=1wXRJPUcjVc\u0026list=PLMf7VY8La5RGnQ8LueIG7jbUaatzjI0UA

Subscribe KBS World Official YouTube: http://www.youtube.com/kbsworld

KBS World is a TV channel for international audiences provided by KBS, the flagship public service broadcaster in Korea. Enjoy Korea’s latest and most popular KDrama, KPop, KEntertainment \u0026 KDocumentary with multilingual subtitles, by subscribing KBS World official YouTube.

대한민국 대표 해외채널 KBS World를 유튜브에서 만나세요. KBS World는 전세계 시청자에게 재미있고 유익한 한류 콘텐츠를 영어 자막과 함께 제공하는 No.1 한류 채널입니다. KBS World 유튜브 채널을 구독하고 최신 드라마, KPop, 예능, 다큐멘터리 정보를 받아보세요.

[Visit KBS World Official Pages]
Homepage: http://www.kbsworld.co.kr
Facebook: http://www.facebook.com/kbsworld
Twitter: http://twitter.com/kbsworldtv
Instagram: @kbsworldtv
Line: @kbsworld_asia
KakaoTalk: @kbs_world (http://plus.kakao.com/friend/@kbs_world)
Google+: http://plus.google.com/+kbsworldtv

[Download KBS World Application]
■ IOS Download : http://apple.co/1NktctW
■ Android Download : http://bit.ly/1NOZFKr

My Father is Strange | 아버지가 이상해 – Ep.16 [ENG/IND/2017.04.30]

What Happens To My Family 가족끼리 왜 이래 OST Part 4 – Beige ( 베이지 ) – 송가


KBS Drama ( 2014 )
What Happens To My Family 가족끼리 왜 이래 OST Part 4

What Happens To My Family 가족끼리 왜 이래 OST Part 4 - Beige ( 베이지 ) - 송가

What Happens To My Family MV


What Happens To My Family MV

Người Bố Xa Lạ – [ Father Is Strange]


phimhanquoc nguoiboxala fatherisstrange
Người Bố Xa Lạ sở hữu tựa đề tiếng anh là Father Is Strange, phim thuộc thể chiếc tâm lý tình cảm và được ưa chuộngtương đốiphổ biến trước ngày lên sóng.Nội dung phim xoay quanh co1 diễn viên, ca sĩ nức tiếng và từng là 1 thành viên vượt trội của 1 nhóm nhạc thần tượng Ahn JoongHee (Lee Joon). Sau đó, anh quay lại mang gia đình bé nhỏ của mình nhưng không dám thừa nhận. Trở về mang mái ấm gồm 4 thành viên Byun Han Soo, Na YoungSil, HyeYoung và MiYoung (Jung So Min), anh cảm thấy được sự rét mướt của gia đình…
►Nếu thấy hay thì hãy like, subscribe, và chia sẻ cho bạn vè cùng biết nhé!
► Đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất (Tại đây)►https://www.youtube.com/channel/UCMi3…
► Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ: tieutinhlinhofficial@gmail.com

Người Bố Xa Lạ - [ Father Is Strange]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Music of Turkey

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ what happens to my family

Leave a Comment