[Update] Giới thiệu Design Patterns | design patterns – Pickpeup

design patterns: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Có thể chúng ta đã gặp Design patterns ở đâu đó trong các ứng dụng, cũng có thể chúng ta đã từng sử dụng những mẫu tương tự như Design pattern để giải quyết những tình huống của mình, nhưng chúng ta không rõ hoặc không có một khái niệm gì về nó. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số kiến thức tổng quan Design Pattern, sau đó sẽ tìm hiểu chi tiết về từng Design Pattern trong các bài viết tiếp theo.

Design Patterns là gì?

Design Patterns (mẫu thiết kế) là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, nó khá quan trọng và mọi lập trình viên muốn giỏi đều phải biết. Design Pattern được sử dụng thường xuyên trong các ngôn ngữ OOP. Nó cung cấp cho bạn các “mẫu thiết kế”, giải pháp để giải quyết các vấn đề chung, thường gặp trong lập trình. Các vấn đề mà bạn gặp phải có thể bạn sẽ tự nghĩ ra cách giải quyết nhưng có thể nó chưa phải là tối ưu. Design Pattern giúp bạn giải quyết vấn đề một cách tối ưu nhất, cung cấp cho bạn các giải pháp trong lập trình OOP.

Design Patterns không phải là ngôn ngữ cụ thể nào cả. Nó có thể thực hiện được ở phần lớn các ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn như Java, C#, thậm chí là Javascript hay bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác.

Mỗi pattern mô tả một vấn đề xảy ra lặp đi lặp lại, và trình bày trọng tâm của giải pháp cho vấn đề đó, theo cách mà bạn có thể dùng đi dùng lại hàng triệu lần mà không cần phải suy nghĩ.

— Christopher Alexander —

Tại sao phải sử dụng Design Patterns?

Design Pattern giúp bạn tái sử dụng mã lệnh và dẽ dàng mở rộng.

Nó là tập hơn những giải pháp đã được tối ưu hóa, đã được kiểm chứng để giải quyết các vấn đề trong software engineering. Vậy khi bạn gặp bất kỳ khó khăn gì, design patterns là kim chỉ nam giúp bạn giải quyết vấn đề thay vì tự tìm kiếm giải pháp cho một vấn đề đã được chứng minh.

Design pattern cung cấp giải pháp ở dạng tổng quát, giúp tăng tốc độ phát triển phần mềm bằng cách đưa ra các mô hình test, mô hình phát triển đã qua kiểm nghiệm.

Dùng lại các design pattern giúp tránh được các vấn đề tiềm ẩn có thể gây ra những lỗi lớn, dễ dàng nâng cấp, bảo trì về sau.

Giúp cho các lập trình viên có thể hiểu code của người khác 1 cách nhanh chóng (có thể hiểu là tính communicate). Mọi thành viên trong team có thể dễ dàng trao đổi với nhau để cùng xây dựng dự án mà không mất quá nhiều thời gian.

Khi nào nên sử dụng Design patterns?

Khi bạn muốn giữ cho chương trình của mình thực sự đơn giản. Việc sử dụng các design pattern sẽ giúp chúng ta giảm được thời gian và công sức suy nghĩ ra các cách giải quyết cho những vấn đề đã có lời giải.

Phân loại Design Patterns

Năm 1994, bốn tác giả Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson và John Vlissides đã cho xuất bản một cuốn sách với tiêu đề Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software, đây là khởi nguồn của khái niệm design pattern trong lập trình phần mềm.

Bốn tác giả trên được biết đến rộng rãi dưới tên Gang of Four (bộ tứ). Theo quan điểm của bốn người, design pattern chủ yếu được dựa theo những quy tắc sau đây về thiết kế hướng đối tượng.

Hệ thống các mẫu Design pattern hiện có 23 mẫu được định nghĩa trong cuốn “Design patterns Elements of Reusable Object Oriented Software” và được chia thành 3 nhóm:

 • Creational Pattern (nhóm khởi tạo – 5 mẫu) gồm: Factory Method, Abstract Factory, Builder, Prototype, Singleton. Những Design pattern loại này cung cấp một giải pháp để tạo ra các object và che giấu được logic của việc tạo ra nó, thay vì tạo ra object một cách trực tiếp bằng cách sử dụng method new. Điều này giúp cho chương trình trở nên mềm dẻo hơn trong việc quyết định object nào cần được tạo ra trong những tình huống được đưa ra.
 • Structural Pattern (nhóm cấu trúc – 7 mẫu) gồm: Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight và Proxy. Những Design pattern loại này liên quan tới class và các thành phần của object. Nó dùng để thiết lập, định nghĩa quan hệ giữa các đối tượng.
 • Behavioral Pattern (nhóm tương tác/ hành vi – 11 mẫu) gồm: Interpreter, Template Method, Chain of Responsibility, Command, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy và Visitor. Nhóm này dùng trong thực hiện các hành vi của đối tượng, sự giao tiếp giữa các object với nhau.
READ  [Update] Sesame Workshop India | sesame workshop internships - Pickpeup

Hình dưới là mối quan hệ giữa 23 Design Pattern cơ bản (GoF):

Nhóm Creational (nhóm khởi tạo)

 • Singleton:
  • Đảm bảo 1 class chỉ có 1 instance và cung cấp 1 điểm truy xuất toàn cục đến nó.
  • Tần suất sử dụng: cao trung bình.
 • Abstract Factory:
  • Cung cấp một interface cho việc tạo lập các đối tượng (có liên hệ với nhau) mà không cần qui định lớp khi hay xác định lớp cụ thể (concrete) tạo mỗi đối tượng.
  • Tần suất sử dụng: cao.
 • Factory Method:
  • Định nghĩa Interface để sinh ra đối tượng nhưng để cho lớp con quyết định lớp nào được dùng để sinh ra đối tượng Factory method cho phép một lớp chuyển quá trình khởi tạo đối tượng cho lớp con.
  • Tần suất sử dụng: cao.
 • Builder:
  • Tách rời việc xây dựng (construction) một đối tượng phức tạp khỏi biểu diễn của nó sao cho cùng một tiến trình xây dựng có thể tạo được các biểu diễn khác nhau.
  • Tần suất sử dụng: trung bình thấp.
 • Prototype:
  • Qui định loại của các đối tượng cần tạo bằng cách dùng một đối tượng mẫu, tạo mới nhờ vào sao chép đối tượng mẫu này.
  • Tần suất sử dụng: trung bình.

Nhóm Structural (nhóm cấu trúc)

 • Adapter:
  • Do vấn đề tương thích, thay đổi interface của một lớp thành một interface khác phù hợp với yêu cầu người sử dụng lớp.
  • Tần suất sử dụng: cao trung bình.
 • Bridge:
  • Tách rời ngữ nghĩa của một vấn đề khỏi việc cài đặt, mục đích để cả hai bộ phận (ngữ nghĩa và cài đặt) có thể thay đổi độc lập nhau.
  • Tần suất sử dụng: trung bình.
 • Composite:
  • Tổ chức các đối tượng theo cấu trúc phân cấp dạng cây. Tất cả các đối tượng trong cấu trúc được thao tác theo một cách thuần nhất như nhau.
   Tạo quan hệ thứ bậc bao gộp giữa các đối tượng. Client có thể xem đối tượng bao gộp và bị bao gộp như nhau -> khả năng tổng quát hoá trong code của client -> dễ phát triển, nâng cấp, bảo trì.
  • Tần suất sử dụng: cao trung bình.
 • Decorator:
  • Gán thêm trách nhiệm cho đối tượng (mở rộng chức năng) vào lúc chạy (dynamically).
  • Tần suất sử dụng:trung bình.
 • Facade:
  • Cung cấp một interface thuần nhất cho một tập hợp các interface trong một “hệ thống con” (subsystem). Nó định nghĩa 1 interface cao hơn các interface có sẵn để làm cho hệ thống con dễ sử dụng hơn.
  • Tần suất sử dụng: cao.
 • Flyweight:
  • Sử dụng việc chia sẻ để thao tác hiệu quả trên một số lượng lớn đối tượng “cở nhỏ” (chẳng hạn paragraph, dòng, cột, ký tự…).
  • Tần suất sử dụng: thấp.
 • Proxy:
  • Cung cấp đối tượng đại diện cho một đối tượng khác để hỗ trợ hoặc kiểm soát quá trình truy xuất đối tượng đó. Đối tượng thay thế gọi là proxy.
  • Tần suất sử dụng: cao trung bình.

Nhóm Behavioral (nhóm hành vi/ tương tác)

 • Chain of Responsibility
  • Khắc phục việc ghép cặp giữa bộ gởi và bộ nhận thông điệp. Các đối tượng nhận thông điệp được kết nối thành một chuỗi và thông điệp được chuyển dọc theo chuỗi nầy đến khi gặp được đối tượng xử lý nó. Tránh việc gắn kết cứng giữa phần tử gởi request với phần tử nhận và xử lý request bằng cách cho phép hơn 1 đối tượng có có cơ hội xử lý request. Liên kết các đối tượng nhận request thành 1 dây chuyền rồi gửi request xuyên qua từng đối tượng xử lý đến khi gặp đối tượng xử lý cụ thể.
  • Tần suất sử dụng: trung bình thấp.
 • Command
  • Mỗi yêu cầu (thực hiện một thao tác nào đó) được bao bọc thành một đối tượng. Các yêu cầu sẽ được lưu trữ và gởi đi như các đối tượng.Đóng gói request vào trong một Object, nhờ đó có thể nthông số hoá chương trình nhận request và thực hiện các thao tác trên request: sắp xếp, log, undo…
  • Tần suất sử dụng: cao trung bình.
 • Interpreter
  • Hỗ trợ việc định nghĩa biểu diễn văn phạm và bộ thông dịch cho một ngôn ngữ.
  • Tần suất sử dụng: thấp.
 • Iterator
  • Truy xuất các phần tử của đối tượng dạng tập hợp tuần tự (list, array, …) mà không phụ thuộc vào biểu diễn bên trong của các phần tử.
  • Tần suất sử dụng: cao.
 • Mediator
  • Định nghĩa một đối tượng để bao bọc việc giao tiếp giữa một số đối tượng với nhau.
  • Tần suất sử dụng: trung bình thấp.
 • Memento
  • Hiệu chỉnh và trả lại như cũ trạng thái bên trong của đối tượng mà vẫn không vi phạm việc bao bọc dữ liệu.
  • Tần suất sử dụng: thấp.
 • Observer
  • Định nghĩa sự phụ thuộc một-nhiều giữa các đối tượng sao cho khi một đối tượng thay đổi trạng thái thì tất cả các đối tượng phụ thuộc nó cũng thay đổi theo.
  • Tần suất sử dụng: cao.
 • State
  • Cho phép một đối tượng thay đổi hành vi khi trạng thái bên trong của nó thay đổi, ta có cảm giác như class của đối tượng bị thay đổi.
  • Tần suất sử dụng: trung bình.
 • Strategy
  • Bao bọc một họ các thuật toán bằng các lớp đối tượng để thuật toán có thể thay đổi độc lập đối với chương trình sử dụng thuật toán.Cung cấp một họ giải thuật cho phép client chọn lựa linh động một giải thuật cụ thể khi sử dụng.
  • Tần suất sử dụng: cao trung bình.
 • Template method
  • Định nghĩa phần khung của một thuật toán, tức là một thuật toán tổng quát gọi đến một số phương thức chưa được cài đặt trong lớp cơ sở; việc cài đặt các phương thức được ủy nhiệm cho các lớp kế thừa.
  • Tần suất sử dụng: trung bình.
 • Visitor
  • Cho phép định nghĩa thêm phép toán mới tác động lên các phần tử của một cấu trúc đối tượng mà không cần thay đổi các lớp định nghĩa cấu trúc đó.
  • Tần suất sử dụng: thấp.
READ  [Update] Alan L. Yuille's Homepage | alan - Pickpeup

Để học Design Patterns cần có gì?

Để học tốt Design Pattern bạn nắm vững được Bốn đặc tính của OOP: Kế thừa, Đa hình, Trừu tượng, Bao đóng.

Tiếp theo là hai khái niệm interface và abstract : cái này cực kỳ quan trọng, để hiểu và áp dụng 2 khái niệm này có thể sẽ mất một thời gian, nhưng khi bạn nắm chắc nó bạn sẽ thấy nó thực sự cần thiết.

Bỏ tư duy theo lối cấu trúc, nâng tư duy hoàn toàn OOP.

Sau khi bạn đã nắm chắc các thứ kể trên, bạn nên bắt tay vào học Design Pattern càng sớm càng tốt. Design Pattern giúp bạn đặt trình cao mới :).

Học ở đâu?

Sách:

 • Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software
 • Head First Design Patterns
 • Design Patterns For Dummies
 • Pattern Hatching: Design Patterns Applied.
 • Refactoring to Patterns.
 • Patterns of Enterprise Application Architecture.

Các website viết về Design Pattern:

Theo dõi các bài viết tiếp theo trên GP Coder :).

Học Design Pattern như thế nào?

Để học tốt một Design Pattern bạn hãy tập trung chú ý vào 3 phần sau:

 • Nó được sử dụng khi nào, vấn đề mà design pattern đó giải quyết là gì?
 • Sơ đồ UML mô tả design pattern.
 • Code minh họa, ứng dụng thực tiễn của nó là gì?

Lời kết

Design pattern thể hiện tính kinh nghiệm của công việc lập trình, xây dựng và thiết kế phần mềm. Người hiểu và vận dụng được Design Pattern thích hợp trong hệ thống sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức, dễ phát triển, mở rộng, bảo trì. Tuy nhiên không nên quá lạm dụng nó.

Chúng ta nên nhớ rằng:

 • Design patterns là 1 đoạn mô tả, hoặc 1 khuôn mẫu để giải quyết 1 vấn đề nào đó. Nó không phải là thiết kế cuối cùng.
 • Design Pattern được tạo ra để giải quyết vấn đề, chứ không phải để phức tạp hóa nó.
 • Design Pattern giúp code được tối ưu hóa, dễ tái sử dụng, dễ hiểu, dễ nâng cấp sửa chữa.

Qua bài này mình hi vọng mọi người có thể hiểu hơn về design pattern và ưu điểm của nó. Bài tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu từng mẫu Design Patterns. Vào chi tiết, nội dung tôi sẽ sử dụng thông tin chủ yếu từ trang SourceMaking, TutorialsPoint , sách Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software (GOF), Design Pattern for dummies và tìm hiểu thêm những kiến thức từ nhiều trang khác để các bạn dễ hiểu hơn. Vì đây là những kiến thức nâng cao nên tôi cũng phải tìm hiểu từ rất nhiều nguồn để tổng hợp lại, cũng như những kinh nghiệm trong các dự án thực tế vào bài viết để giúp cho các bạn dễ tiếp cận nhất có thể. Mong nhận được sự phản hồi và góp ý của các bạn. !!!

Tài liệu tham khảo:

4.9

Nếu bạn thấy hay thì hãy chia sẻ bài viết cho mọi người nhé!

Shares

Bình luận

bình luận


Design Patterns in Java Theory


GoF Design Pattern
Recommended Book :
Head First Design Pattern : http://amzn.to/2pY5xbR

Best practices are called as Design Patterns.
Principles of Design Patterns:
1. Composition over inheretance is always preferred.
2. Code for interface not for implementation.
Types of Design Patterns:
1. Creational
2. Structural
3. Behavioural
A. Creational Design Pattern:
1. Singleton
2. Factory
3. Abstract factory
4. Builder
5. Prototype
B. Structural Design Patterns
6. Adapter
7. Composite
8. Proxy
9. Fly weight
10. Facade
11. Bridge
12. Decorator
C. Behavioural
13. Template Method
14. Mediator
15. Chain of Responsibility
16. Observer
17. Strategy
18. Command
19. State
20. Visiter
21. Iterator
22. Interpretor
23. Memento
In total there are 23 basic design patterns and more.
Trainer: Navin Reddy
Editing Monitors :
https://amzn.to/2RfKWgL
https://amzn.to/2Q665JW
https://amzn.to/2OUP21a.
Editing Laptop :
ASUS ROG Strix (new version) https://amzn.to/2RhumwO
Camera : https://amzn.to/2OR56AV
lens : https://amzn.to/2JihtQo
Mics
https://amzn.to/2RlIe9F
https://amzn.to/2yDkx5F
Check out our website: http://www.telusko.com
Follow Telusko on Twitter: https://twitter.com/navinreddy20
Follow on Facebook:
Telusko : https://www.facebook.com/teluskolearnings
Navin Reddy : https://www.facebook.com/navintelusko
Follow Navin Reddy on Instagram: https://www.instagram.com/navinreddy20
Subscribe to our other channel:
Navin Reddy : https://www.youtube.com/channel/UCxmkk8bMSOFUBF43zpdGQ?sub_confirmation=1
Telusko Hindi :
https://www.youtube.com/channel/UCitzw4ROeTVGRRLnCPwscw?sub_confirmation=1

Subscribe to the channel and learn Programming in easy way.
Java Tutorial for Beginners : https://goo.gl/p10QfB
Scala Tutorials for Java Developers : https://goo.gl/8H1aE5
C Tutorial Playlist : https://goo.gl/8v92pu
Android Tutorial for Beginners Playlist : https://goo.gl/MzlIUJ
XML Tutorial : https://goo.gl/Eo79do
Design Patterns in Java : https://goo.gl/Kd2MWE
Java Servlet : https://goo.gl/R5nHp8
Hibernate Tutorial :https://goo.gl/N5ONYg
Spring MVC Tutorial : https://goo.gl/9ubbG2
OpenShift Tutorial for Beginners : https://goo.gl/s58BQH
Spring Framework with Maven : https://goo.gl/MaEluO
Sql Tutorial for Beginners : https://goo.gl/x3PrTg
String Handling in Java : https://goo.gl/zUdPwa
Array in Java : https://goo.gl/uXTaUy
Socket Programming in Java : https://goo.gl/jlMEbg
Exception Handling in Java : https://goo.gl/N4NbAW

READ  Veysel Mutlu - Vay Delikanlı Gönlüm - (Official Video) | müzik | En son Tay şarkıları

Regards,
Navin Reddy

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Design Patterns in Java Theory

Singleton Design Pattern


1. What is Singleton Design Pattern
2. Singleton as Creational Pattern
3. Implementation Guidelines
4. How do we implement a Singleton class
Text version of the video
http://csharpvideotutorials.blogspot.com/2017/05/singletondesignpattern.html
Healthy diet is very important both for the body and mind. If you like Aarvi Kitchen recipes, please support by sharing, subscribing and liking our YouTube channel. Hope you can help.
https://www.youtube.com/channel/UC7sEwIXM_YfAMyonQCrGfWA/?sub_confirmation=1
Slides
http://csharpvideotutorials.blogspot.com/2017/05/singletondesignpattern_13.html
Design Patterns Tutorial
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6n9fhu94yhUbctIoxoVTrklN3LMwTCmd
All Dot Net and SQL Server Tutorials in English
https://www.youtube.com/user/kudvenkat/playlists?view=1\u0026sort=dd
All Dot Net and SQL Server Tutorials in Arabic
https://www.youtube.com/c/KudvenkatArabic/playlists
This is continuation to Part 1 of Design Patterns Tutorial. So please watch Part 1 before proceeding.
Singleton Pattern belongs to Creational type pattern. As discussed in our previous video, Gang of four have defined five design patterns that belongs to creational design type category. Singleton is one among them and the rest are Factory, Abstract Factory, Builder and Prototype patterns. As the name implies, creational design type deals with object creation mechanisms. Basically, to simplify this, creational pattern explain us the creation of objects in a manner suitable to a given situation.
Singleton design pattern is used when we need to ensure that only one object of a particular class is Instantiated. That single instance created is responsible to coordinate actions across the application.
Advantages and Guidelines for Singleton implementation.
Concurrent access to the resource is well managed by singleton design pattern.
As part of the Implementation guidelines we need to ensure that only one instance of the class exists by declaring all constructors of the class to be private. Also, to control the singleton access we need to provide a static property that returns a single instance of the object.
Singleton Class Implementation Example
Program.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
// First version of Singleton demo
namespace SingletonDemo
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
/
Assuming Singleton is created from employee class
we refer to the GetInstance property from the Singleton class
/
Singleton fromEmployee = Singleton.GetInstance;
fromEmployee.PrintDetails(\”From Employee\”);
/
Assuming Singleton is created from student class
we refer to the GetInstance property from the Singleton class
/
Singleton fromStudent = Singleton.GetInstance;
fromStudent.PrintDetails(\”From Student\”);
Console.ReadLine();
}
}
}
Singleton.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace SingletonDemo
{
/
Sealed ensures the class being inherited and
object instantiation is restricted in the derived class
/
public sealed class Singleton
{
private static int counter = 0;
/
Private property initilized with null
ensures that only one instance of the object is created
based on the null condition
/
private static Singleton instance = null;

/
public property is used to return only one instance of the class
leveraging on the private property
/
public static Singleton GetInstance
{
get
{
if (instance == null)
instance = new Singleton();
return instance;
}
}
/
Private constructor ensures that object is not
instantiated other than with in the class itself
/
private Singleton()
{
counter++;
Console.WriteLine(\”Counter Value \” + counter.ToString());
}
/
Public method which can be invoked through the singleton instance
/
public void PrintDetails(string message)
{
Console.WriteLine(message);
}
}
}

Singleton Design Pattern

Overview of Patterns


This video gives an overview of patterns, focusing on the importance of design experience in the form of software patterns.

Overview of Patterns

Ngành UI/UX – Định Nghĩa, Lương, Tương Lai, và Cách Học w/ Sun hung


UI/UX Design là gì? Tương lai ngành UI/UX thế nào, lương bao nhiêu, và tại sao ta phải học từ bây giờ? Tất cả sẽ được trả lời bởi host Sun Hung Design team leader tại Viivue Web Design Company, người đã từng làm với rất nhiều client lớn như RMIT, Romano, HSBC, etc.
Website của host: https://www.sunhung.net/
Link khoá học: https://das.info.vn/offlinecourse/BACDDKCnQixX/userinterfacefoundation
00:00 UI/UX là gì? UI có khác UX?
17:20 Mức lương
21:17 Chức vụ (Titles)
31:41 Công việc của một UI/UX Designer
43:17 Học như thế nào?
47:14 Giải đáp thắc mắc
53:49 Giữ khách hàng trong thời đại template tràn lan
56:30 Tại sao sử dụng Figma?
58:00 UI bổ trợ hay thuộc UX?
01:00:16 UI/UX Designer có cần biết code?
01:02:19 Vai trò của UI/UX Designer và Coder trong quy trình làm web/app
01:04:43 Lộ trình UI/UX cho người mới bắt đầu
01:09:33 Để team designer \”get well\” với team coder
01:11:36 Từ graphic designer muốn chuyển qua UI/UX Designer
01:17:20 Nhận brief rồi làm cái gì?
01:20:07 Công việc của Design team leader
01:22:22 Làm sao người mới phân tích được Landing Page
01:25:45 Học với Hưng?
01:30:49 Sách UI/UX
01:38:22 Dùng Google dịch đọc sách?

DAS Facebook: https://www.facebook.com/DesignAnthropologySchool
DAS Website: https://das.info.vn/
Các khóa Online: https://das.info.vn/onlinecourses
Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/dasdesignanthropologyschool1

Ngành UI/UX - Định Nghĩa, Lương, Tương Lai, và Cách Học w/ Sun hung

Singleton Design Pattern in Java


Learn: Properties \u0026 Implementation with Example in Java of Singleton Design Pattern
Source Code: https://thecodingsimplified.com/singletondesignpattern/
Do Watch video for more info
This Problem is synonym of following problems:
Singleton design pattern java,
real time example for Singleton design pattern in java,
when to use Singleton design pattern,
Singleton design pattern in java,
Singleton design pattern in spring,
design patterns in java,
Singleton design pattern implement
Please check video for more info:
CHECK OUT CODING SIMPLIFIED
https://www.youtube.com/codingsimplified
★☆★ VIEW THE BLOG POST: ★☆★
http://thecodingsimplified.com
I started my YouTube channel, Coding Simplified, during Dec of 2015.
Since then, I’ve published over 200+ videos.
★☆★ SUBSCRIBE TO ME ON YOUTUBE: ★☆★
https://www.youtube.com/codingsimplified?sub_confirmation=1
★☆★ Send us mail at: ★☆★
Email: thecodingsimplified@gmail.com

Singleton Design Pattern in Java

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Music of Turkey

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ design patterns

Leave a Comment