[Update] 이낙연 측, ‘이재명-조폭 출신 인사’ 투샷 공개…”무슨 관계냐” | 투샷 – Pickpeup

투샷: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

‘이낙연-최성해’ 투샷에 맞불

서로 향해 “무슨 관계인지 밝혀라”

이재명 경기도지사와 조폭 출신으로 알려진 전 5·18 단체장 ⓒ이낙연 캠프의 정운현 공보단장 페이스북

이재명 경기도지사와 조폭 출신으로 알려진 전 5·18 단체장 ⓒ이낙연 캠프의 정운현 공보단장 페이스북

더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표 측이 4일 이재명 경기도지사와 조폭 출신으로 알려진 전 5·18 단체장이 함께 찍은 사진을 공개하며 “어떤 관계냐”고 물었다.

사진 속 전 5·18 단체장은 과거 폭력사건 유죄판결문에서 ‘신양오비파 행동대장’으로 명시된 인물이다. 17명의 사상자를 낸 ‘광주 철거 건물 붕괴 참사’가 발생한 재개발사업에 관여했다는 의혹도 받는다.

이낙연 캠프의 정운현 공보단장은 이날 자신의 페이스북에서 “말이 나온 김에 저도 하나 묻겠다”며 “이재명 지사와 함께 사진을 찍은 이 사람은 이 지사와 어떤 관계냐”고 말했다.

ⓒ이낙연 캠프의 정운현 공보단장 페이스북

ⓒ이낙연 캠프의 정운현 공보단장 페이스북

정 공보단장은 “이재명 캠프에서 분명하게 밝혀주시기 바란다”며 “보도에 따르면, 이 지사랑 사진 찍은 이 사람은 모 사건의 1심 판결문에 ‘광주 폭력조직의 행동대장’이라고 나와 있다”고 지적했다.

그러면서 “두 사람이 다정히 손을 잡고 있는 모습을 어떻게 봐야 하느냐”고 말했다.

이는 앞서 이 전 대표와 최성해 전 동양대 총장이 함께 찍은 사진을 두고 이 지사 측이 “무슨 관계냐”고 공세를 편 것에 대한 맞불이다. 최 전 총장은 조국 전 법무부 장관 딸이 받은 표창장이 위조됐다는 의혹을 제기해 강성 친문 지지자들로부터 비난을 받았다.

READ  [Update] 10 Facts About Shirley Jackson's Life (And Death) That Will Fascinate Fans Of The Horror Master | shirley jackson - Pickpeup

이낙연 전 더불어민주당 대표와 최성해 전 동양대 총장 ⓒ이낙연 캠프 정운현 공보단장 페이스북

이낙연 전 더불어민주당 대표와 최성해 전 동양대 총장 ⓒ이낙연 캠프 정운현 공보단장 페이스북

이재명 캠프 현근택 대변인은 “(이 전 대표와 최 전 총장의) 기념사진에 대한 설명이 필요하다”며 “당시 장소는 동양대학이 운영하는 동양예술극장으로 보인다. 시점 역시 조국 전 장관 재판이 진행되던 지난해 총선 무렵인 것은 의문”이라고 말했다.

(▶관련기사 : ‘이낙연-최성해 투샷’ 논란…이재명 측 “어떤 사이냐” )

이에 대해 정 공보단장은 페이스북에서 “이낙연 후보는 작년 4·15 총선 때 서울 종로구에 출마했다. 선거운동 기간 중에 한 지인의 소개로 종로구 관내에 거주하는 예술인 몇 분들과 만남을 가졌다. 최 전 총장은 그때 그 지인과 함께 그 모임에 나왔으며, 모임이 끝난 후 이 후보는 참석자들과 개별 기념사진을 찍었다”고 설명했다.

그는 “어제 그 사진은 바로 그때 찍힌 것이다. 선거철에 정치인들에게는 흔한 일”이라며 “여기에 뭘 더 설명해야 하나. 현근택 대변인은 무엇이 더 궁금한 거냐. 우리는 더이상 밝힐 것이 없으니 더 궁금한 게 있으면 최성해 전 총장에게 직접 물어보시라”고 말했다.


เนื้อหา

윤석열 김혜경 (이재명 아내) 통도사 투샷 직캠 211018


경남 양산 통도사 윤석열 국민의힘 후보와 이재명 민주당 후보 아내 김혜경 여사
윤석열 이재명 김혜경

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

윤석열 김혜경 (이재명 아내) 통도사 투샷 직캠 211018

[최초공개] 12년 만의 투샷(!) 유재석 마사지에 강호동 긁적;;


[슈가맨] 녹화장에서의 [한끼줍쇼] 오프닝
유재석x강호동이 만났을 때 생기는 일
어색, 눈치, 경계, 안전거리 확보, 삿대질
강호동에게 먼저 다가가 돈가스 마사지하는 유느님!
강호동x유재석 만남이 궁금하다면?
5월 30일 (수) 11시 [한끼줍쇼] 본방사수!
Please enter subtitle of this video in your own language.
Anybody can enter subtitle by referring to existing English subtitle.
You can make viewers all over the world pleased with your subtitle.
Please click below link if you are interested in participating with subtitle.
◎ SUBTITLE SUBMITTING TUTORIAL
✍ Contribute closed captions and subtitles ☞
▶ https://youtu.be/b9cKgwnFIAw

READ  [Update] 实测丨为什么高温天 钢化玻璃容易爆 | 爆裂 q - Pickpeup

\”JTBC Youtube channel communicating with fans faster\”
View more videos \u0026 informations ☞
📢 Homepage : http://www.jtbc.co.kr
📢 Youtube : http://www.youtube.com/jtbcentertainment
📢 Facebook : https://www.facebook.com/JTBClove
📢 Twitter : https://twitter.com/jtbclove
📢 INSTAGRAM : https://www.instagram.com/jtbc.insta

[최초공개] 12년 만의 투샷(!) 유재석 마사지에 강호동 긁적;;

[#오늘의추천영상] 마음이 편안해지는 투샷🌿 아이유X여진구 혜자분량 모음 2탄.zip 이게 힐링이지C!! | #바퀴달린집 #디글


바퀴달린집 Diggle 디글
유튜브를 달군 핫한 영상♨ 편집자 PICK [오늘의추천영상]
방송국놈들이 덕질하는 채널 디글 구독하기! :Diggle ☞ https://bit.ly/2Urls34

[#오늘의추천영상] 마음이 편안해지는 투샷🌿 아이유X여진구 혜자분량 모음 2탄.zip 이게 힐링이지C!! | #바퀴달린집 #디글

망상러들 마음에 기름 부은 아이유 이상형 답변🔥 아직 델루나앓이 중인 내게 이 투샷을 보여준 티비엔 유죄,, | #바퀴달린집 #ing


ing 바퀴달린집 아이유 여진구
당신이 놓치지 말아야 할 모든 것 샾잉
▶ 샾잉 최신 콘텐츠 보러가기 : https://www.youtube.com/c/샾잉ing

망상러들 마음에 기름 부은 아이유 이상형 답변🔥 아직 델루나앓이 중인 내게 이 투샷을 보여준 티비엔 유죄,, | #바퀴달린집 #ing

[Comeback Stage] BoA – ONE SHOT, TWO SHOT, 보아 – 원샷, 투샷 Show Music core 20180224


Music core 20180224
BoA ONE SHOT, TWO SHOT, 보아 원샷, 투샷
▶Show Music Core Official Facebook Page https://www.facebook.com/mbcmusiccore

[Comeback Stage] BoA - ONE SHOT, TWO SHOT, 보아 - 원샷, 투샷 Show Music core 20180224

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Music of Turkey

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ 투샷

Leave a Comment