[Update] 마빅 익시온 프로 그립링크, 파워링크 | 익시온 – Pickpeup

익시온: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Gear-89_Mavic_yksion_pro_tl.jpg

 

마빅 익시온 프로 그립링크와 파워링크는 자사의 휠셋 시스템에 최적화시킨 타이어로 앞뒤가 구분되는 것이 특징이다. 그래서 시리움 SLR, 알시스 SLR, 코스믹 카본 SLR 등의 휠셋의 구성품으로 제공되기도 한다. 2013년 새로 다듬은 익시온 프로 그립 링크와 파워 링크는 무게를 10% 이상 다이어트 시켰다. 두 모델의 외관이 흡사하지만 그립 링크는 앞바퀴 전용이고 파워 링크는 뒷바퀴와 친하다.

 

앞바퀴용인 익시온 프로 그립링크에는 듀얼 컴파운드를 적용했다. 직진 주행 시 그리고 브레이킹 시 사용되는 중앙 부분에는 60a를, 코너링 중에만 지면에 닿는 옆 부분에는 60a “S+” 라는 이름으로 실리카 배합기술을 통해서 접지력을 높인 특수배합물을 사용했다. 덕분에 급격한 코너링에서도 그립을 잃지 않는다. 트레드 패턴을 개량해 배수성을 높인 것도 눈여겨 볼 부분이다.

뒷바퀴용인 익시온 프로 파워링크는 힘의 전달이 최우선 과제로 주어졌다. 파워링크도 듀얼컴파운드를 사용했는데, 중앙부에 그립링크보다 단단한 70a 컴파운드를 사용해서 내마모성을 높이고, 주행저항을 줄이는데 초점을 맞췄다. 측면에는 그립링크의 중앙부에 사용된 것과 같은 60a 컴파운드를 써서 코너링 성능을 확보했다. 

 

무게는 익시온 프로 그립링크가 190g, 파워링크가 190g으로 이전 모델보다 각각 25g씩 감량되었다. 사용 공기압은 최소 100psi 최대 130psi다. 국내 출시 시기는 3월 15일이며 23 사이즈의 클린처 모델이 SSC 라벨 사양으로 공급된다. 가격은 그립링크와 파워링크 각각 6만8000원이다.

READ  [NEW] Task-Based Language Teaching (Cambridge Language Teaching Library) | task based language teaching - Pickpeup

 

Yksion_griplink-1.jpg

코너링 시의 접지력에 초점을 맞춘 악시온 프로 그립링크.

 

Yksion_powerlink-1.jpg

구름저항을 줄이고 페달링 파워를 손실 없이 전달하기 위한 뒤 타이어, 악시온 프로 파워링크.

 

Yksion_pro.jpg

그립링크(위)는 코너링 시 접촉되는 타이어 측면에 실리카 배합기술을 적용한 부드러운 컴파운드를 사용했고, 파워링크(아래)는 주행 시 구름저항을 줄이기 위해 그립링크보다 단단한 컴파운드를 썼다.

 

Yksion_griplink-2.jpg

마빅 익시온 프로 그립링크와 파워링크는 시리움 SLR, 알시스 SLR, 코스믹 카본 SLR 등의 완성 휠셋에 기본 장착되어 제공되기도 한다.

 

■마빅코리아 www.mavic.co.kr ☎(02)518-0781

 


[4K] 리터널 – 두번째 보스전, 익시온 (노멘트, PS5)


READ  [NEW] Harvard University - The Graduate School of Arts and Sciences | harvard university - Pickpeup

🔴 4K 60fps 초고화질, PS5, 노코멘트 플레이
🔴 리터널 재생목록 : https://www.youtube.com/playlist?list=PLPH32hAgIvcLbJA1zDBPIAW1P4znI7WgE
Second Channel : https://www.youtube.com/c/Choisajang
영상이 맘에 드셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.
좋아요와 구독, 좋은 댓글은 스트리머에게 큰 힘이 됩니다.
[4K] RETURNAL Second Boss Fight, Ixion (No Commentary, PS5 Gameplay)
● PS5 Gameplay, 4K 60fps, No Commentary
Welcome to My No Commentary Game Channel.
If you like my videos, Press Like, Leave a Comment and Subscribe my channel.
\”Like\”, Subscriptions and Good Comments are great for streamer.
Returnal 리터널 PS5 newgame2021 신작게임 노멘트 로그라이크 탄막슈팅 게임공략 게임스토리 gameplay walkthrough nocommentary

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

[4K] 리터널 - 두번째 보스전, 익시온 (노멘트, PS5)

[애니추천] 야인시대 패러디한 병맛 이세계 애니 (feat. 고자라니)


↓↓↓애니 제목, 장르, 성우 정보는 더보기 클릭 ↓↓↓
병맛으로 시작해서 병맛으로 끝났던 애니
익시온사가 DT (2012년 4분기, 25화)
이세계, 개그
호카제 콘 (CV. 에구치 타쿠야)
에칼라트 (CV. 미카미 시오리)
마리안델 (CV. 후쿠야마 준)
센그렌 (CV. 나카이 카즈야)
에렉파일 듀카키스 (CV. 카미야 히로시)
바리아시온 (CV. 카지 유우키)
레온 (CV. 스기타 토모카즈)
규스타브 (CV. 스즈무라 켄이치)
KT (CV. 사이가 미츠키)
영상이 맘에 드시거나 추천드린 애니를 시청하시고 재밌으셨다면 채널로 돌아오셔서 구독, 좋아요 부탁드립니다
애니추천 애니리뷰 개그 익시온사가DT

READ  Karla Souza How To Get Away With Murder 2014 Kiss Scenes | how to get away with a murderer | En son Tay şarkıları

주관적인 생각으로 정말 추천드리고 싶은 애니는 [애니추천]
그 외에는 [애니리뷰] 입니다
리뷰 및 추천 영상이지만 기본적으로 추천을 기반으로 만들 생각이기 때문에
소개하는 애니가 스토리의 반전이 있어도 이것을 알려주면 재미가 떨어진다 생각하므로
필요하다 판단되지 않는 이상 웬만하면 그 점은 말하지 않겠습니다

[애니추천] 야인시대 패러디한 병맛 이세계 애니 (feat. 고자라니)

[PS5] 리터널(Returnal) 쉽지 않은 로그라이크 슈팅: 액트2 보스 익시온(IXION)


로그라이크 리터널 쉽지않아
‘용사는 게임중’ 채널 구독하기▶ https://bit.ly/2FFCrKS
※여러분의 댓글과 좋아요, 구독이 많은 힘이 됩니다!
00:00 리터널 액트2 보스전
00:37 페이즈1
02:58 페이즈2
06:44 페이즈3

[PS5] 리터널(Returnal) 쉽지 않은 로그라이크 슈팅:  액트2 보스 익시온(IXION)

리터널 | #3 | 스테이지 2 보스 \”익시온\”


Returnal
2021년 4월 30일 발매
두 번째 보스인 \”익시온\”을 해치우고
세 번째 지역인 \”버려진 성채\”에 입성했습니다
이제 휘리릭! 그래플링을 쓸 수 있게 되었어요
[ 리터널 ] (재생목록) https://bit.ly/3u9Ek7r
⏱️ TIMESTAMP ⏱️
00:00 1N호기
02:47 2N호기
13:50 3N호기
19:49 4N호기 (2넴 \”익시온\” 처치)
37:40 버려진 성채 (스테이지 3)
구독과 좋아요 고맙습니다 ฅ՞•ﻌ•՞ฅ
――――――――――――――――――――――――
[ 트위치 ] https://www.twitch.tv/kimkkan
[ 디스코드 ] https://discord.com/invite/TsKKqFqeTu
[ 게임 플레이 리스트 ] https://bit.ly/kkanplay
[ 게임 발매일 캘린더 ] https://bit.ly/kkandate
――――――――――――――――――――――――
깐 PS5독점 1일1보스

리터널 | #3 | 스테이지 2 보스 \

당신이 몰랐던 그리스 로마신화! 흥미로운 이야기들


그리스로마신화 두번째 이야기입니다~^^
오늘도 찾아주셔서 감사합니다ㅎㅎ

당신이 몰랐던 그리스 로마신화! 흥미로운 이야기들

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Music of Turkey

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ 익시온

Leave a Comment