[NEW] Kostenloses Online Wörterbuch von Langenscheidt | deutsch – Pickpeup

deutsch: คุณกำลังดูกระทู้

Mach Fremdsprachen zu Freunden: Hier gibt’s für dich beste Beispiele, Redewendungen, Synonyme und die praktische Vorlesefunktion. Yes!

Langenscheidt: Spannende Möglichkeiten statt großer Verwirrung

Gustav Langenscheidt (1832-1895), der Gründer des berühmten Sprachenverlags Langenscheidt, stellte bereits als Jugendlicher bei seinen Reisen durch Europa fest, wie wichtig die Kenntnis von Fremdsprachen für eine gelungene Verständigung ist.

Seit mehr als hundertsechzig Jahren stellt sich Langenscheidt mit einer Vielfalt an Produkten in den Dienst von Sprachenlernern, Sprachprofis und Sprachfans. In vielen Bereichen waren die Verlagsprodukte hochinnovativ und bahnbrechend. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts (ab 1905) entwickelte der Verlag Sprachlern-Schallplatten, in den 1980er Jahren erschien der erste Taschenrechner mit Wörterbuchfunktion in vier Sprachen. Zahlreiche weitere digitale Produkte folgten: Handhelds, CDs, E-Books, Apps und Online-Angebote.

In einer sich ständig weiterentwickelnden Welt verändert sich auch die Sprache laufend. Neue Wörter treten auf, Bedeutungen verschieben sich, neue sprechende Wendungen werden geprägt. Durch den sich wandelnden Sprachgebrauch sind zuverlässige und aktuelle Wörterbücher wichtiger denn je. Gleichzeitig steigt in der globalisierten Welt der Anspruch, eine Fremdsprache nicht nur zu verstehen, sondern sie auch aktiv anwenden zu können.

Die kostenlosen Online Wörterbücher von Langenscheidt bieten einen breit aufgestellten, aktuellen Wortschatz in 27 Sprachkombinationen und helfen durch viele geprüfte Übersetzungen, aber auch durch zahlreiche weitere Angaben, die Besonderheiten der jeweiligen Fremdsprache kennenzulernen und sie zu verstehen.

Kostenlose Online Wörterbücher von Langenscheidt

Die Wörterbücher von Langenscheidt, ob online oder als Buch, überzeugen durch ein vielseitiges Angebot. Neben den wichtigsten Übersetzungen eines Stichworts enthalten sie auch zahlreiche Wendungen und Beispiele, außerdem Angaben zu Grammatik und Aussprache oder zum Sprachniveau bzw. zu regionalen Besonderheiten. Für den souveränen Umgang mit der Fremdsprache unerlässlich ist die Beherrschung der Bedeutungsnuancen eines Worts oder der Wendungen, in denen es auftritt. Zum Stichwort „paint“ wird eine Reihe von Beispielsätzen gezeigt, darunter idiomatische Redewendungen, die leicht falsch verstanden werden können, weil sie eine übertragene Bedeutung haben, z. B. ‘to paint the town red’ – ‘die Stadt unsicher machen, auf die Pauke hauen’ bei „paint“. (siehe https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/paint ).

READ  [Update] 월드 오브 워크래프트의 확장팩 순서 | 실바나스 성우 - Pickpeup

Inhalte der Langenscheidt Online Wörterbücher

Die Online Wörterbücher von Langenscheidt bieten die gleichen Inhalte in gleicher Qualität wie die gedruckten Wörterbücher. In der digitalen Version gibt es jedoch eine Reihe zusätzlicher Annehmlichkeiten wie:

 • Vertonte Stichwörter zum Anhören
 • mehr Beispielsätze als in der gedruckten Version
 • Links zu Synonymen und ähnlichen Wörtern
 • Abkürzungen, z. B. für Sachgebiete, werden aufgelöst, wenn mit dem Finger darauf getippt oder mit dem Cursor geklickt wird

Die Langenscheidt Online Wörterbücher werden außerdem regelmäßig aktualisiert und sind jederzeit online abrufbar.

Folgende Elemente sind beim Suchen in den digitalen Wörterbüchern besonders hilfreich:

Stichwort

Wörterbücher bestehen aus so genannten Einträgen oder Artikeln, die sich jeweils um ein Stichwort gruppieren. Das Stichwort wird in der Regel in der Grundform angegeben, z. B. beim deutschen Substantiv im Nominativ Singular oder bei Verben im Infinitiv. Ein Eintrag enthält neben den Übersetzungen des Stichworts immer auch eine Reihe anderer wichtiger Informationen: Sprachniveau-Angaben, Hinweise zur Aussprache und zur Grammatik, Beispiele oder idiomatische Redewendungen.

Lautschrift

Bei vielen Online Wörterbüchern steht hinter dem Stichwort in eckigen Klammern die Aussprache in phonetischer Umschrift nach IPA-Standards. Die Lautschrift dient den Wörterbuchnutzern als erster Anhaltspunkt für die korrekte Aussprache eines Stichworts.

Grammatische Angaben

Bei den Stichwörtern stehen grammatische Hinweise in abgekürzter Form, in der Regel eine Wortartangabe.

Bei Substantiven steht in Sprachen mit grammatischem Geschlecht (Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch usw.) die Genusangabe M, F, N (maskulin, feminin, neutrum) bzw. die Angabe PL, wenn das Wort nur im Plural verwendet wird.

Bei Verben wird angegeben, ob sie transitiv, d.h. mit einem direkten Objekt, intransitiv oder reflexiv verwendet werden.

Flexionsangaben

Weitere grammatische Informationen sind die Flexionsangaben. Sie stehen in den Online-Wörterbüchern üblicherweise zwischen spitzen Klammern < >.

Flexion ist der Oberbegriff für Deklination (Beugung der Substantive und Adjektive) und Konjugation (Beugung der Verben). Im Deutschen haben z. B. Substantive unterschiedliche Wortformen je nach Numerus (Einzahl oder Mehrzahl) oder Kasus (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ). Deutsche Verben werden konjugiert nach Personen (ich, du, er/sie/es), Numerus, Zeiten und Modi (Indikativ, Konjunktiv, Konditional, Imperativ). Für die Verben werden die wichtigsten Formen, zum Beispiel unregelmäßige Formen angegeben. Bei deutschen Substantiven steht i. d. R. der Genitiv Singular und der Nominativ Plural.

Je nach Sprache gibt es unterschiedlichste Arten von Flexionen und Flexionsangaben.

Erklärende Hinweise

(Indikatoren, Sachgebiete und Sprachniveau-Angaben)

Um aus mehreren Übersetzungen eine zum jeweils gesuchten Kontext passende Übersetzung auswählen zu können, bieten die Online Wörterbücher zahlreiche Hinweise in knappster Form:

 • die Sachgebiete, in denen ein Wort oder eine bestimmte Bedeutung auftritt, etwa ARCHIT = Architektur, BIOL = Biologie, POL = Politik, TECH = Technik, INTERNET usw.
 • Oberbegriffe, Synonyme (Wörter mit gleicher Bedeutung) oder Umschreibungen, etwa beim deutschen Stichwort „Anhänger“:
  „am Lastwagen“ bzw. „Schmuckstück“ bzw. „an Gepäckstücken“.
 • die Angabe, ob es sich um eine konkrete oder übertragene Bedeutung handelt:
  bei übertragenen Bedeutungen steht die Abkürzung fig = figürlich, englisch: figurative
 • typische Substantive, die als Objekte oder Subjekte bei Verben verwendet oder mit Adjektiven kombiniert werden können, z. B. bei deutsch „fliegen“:
  „Flugzeug“ bzw. „Vogel“ bzw. „Personen“ bzw. „Waren“ bzw. „Ball“ bzw. „Pfeil“
 • Stil- und Regionalangaben, etwa ob ein Stichwort / eine Wendung zur gehobenen oder umgangssprachlichen Sprache gehört, oder ob ein Stichwort / eine Wendung z.B. zum österreichischen oder schweizerischen Deutsch, britischen oder amerikanischen Englisch, lateinamerikanischen Spanisch oder Portugiesisch, kanadischen Französisch usw. gehört.
READ  [Update] 百度百科 | 缩写 - Pickpeup

Beispielsätze und Wendungen

Ebenfalls hilfreich sind die zahlreichen Beispielsätze und Wendungen, die zeigen, wie ein Wort im Kontext (Satzzusammenhang) verwendet wird. Oft entstehen in der Kombination mit anderen Wörtern ganz neue, eigenständige Bedeutungen, die am besten durch Beispiele mit passender Übersetzung veranschaulicht werden können.

Gut ausgestattet mit Produkten aus dem Langenscheidt Online Shop und App Store

Im Langenscheidt Online Shop unter www.langenscheidt.com finden Sie das gesamte Programm des Langenscheidt Verlags: alles rund ums Thema Sprache von gedruckten Wörterbüchern über Sprachkurse und Medien zur Übersetzung bis hin zu Vokabeltrainern.

Print Wörterbücher (z.B. für Spanisch hier zu finden: www.langenscheidt.com/shop/spanisch/selbstlernen-woerterbuch) stehen weiterhin hoch im Kurs und bereichern viele Bibliotheken auf der ganzen Welt. Sie sind praktisch, weil sie in vielen verschiedenen Größen zur Verfügung stehen und das gewünschte Wort oder die Wendung auch ohne Internetzugang nachgeschlagen werden kann. Dies ist zum Beispiel in Reiseregionen ohne schnellen Internetzugang von nicht zu unterschätzendem Wert.

Zusätzlich zu Print-Produkten bietet Langenscheidt auch eine Vielzahl von iOS und Android Apps für Wörterbücher, Sprachkurse, Vokabeltrainer u. v. m. an:


Deutsch im Alltag | Ich habe Hunger ! Bestellen wir Pizza 🍕


Lernen Sie viele Vokabeln und Sprachfähigkeiten durch echte Konversation mit Audio und Video, um Ihre Sprache zu entwickeln und Ihre Sprech und Hörfähigkeiten zu beschleunigen.
subscribe on channel:
https://www.youtube.com/channel/UCF8znrDPAg1Axr3EJ49DKpQ/playlists?view_as=subscriber
Deutsche Dialoge mit Untertiteln:
https://www.youtube.com/watch?v=1HfZq_SqslE\u0026list=PL8K3gfwQ1TFUmlccVRRF8Tmq4WJS9XWTu
Deutsch lernen mit Geschichten:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8K3gfwQ1TFXX0vRTGpJFShic6LR6Azc2
Deutsche Grammatik A2B2:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8K3gfwQ1TFXjuoNPjrYB8IZtlAO30_O
Briefe für prüfung B1 :
https://www.youtube.com/watch?v=g5zoyDuhv0Q\u0026list=PL8K3gfwQ1TFVDOrRmYkcio9IONBVGTVX
Prüfung B1 gemeinsam etwas planen:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8K3gfwQ1TFVdVBk4PI4RCQ31ah0WFjli
Bildbeschreibung Prüfung für B1 :
https://www.youtube.com/watch?v=1UAHRNxIR0g\u0026list=PL8K3gfwQ1TFVuqXAmmFYfP2P7ryoQnzOe
Prüfung B1 Hören mit Lösungen:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8K3gfwQ1TFV7PHpYc6WIlTCe2XXp2p6a
Wortschatz in Sätzen:
https://www.youtube.com/watch?v=FfzvQgb_D70\u0026list=PL8K3gfwQ1TFXrkAMZmdUiK2GTuEVff9UA

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Deutsch im Alltag | Ich habe Hunger ! Bestellen wir Pizza 🍕

Deutsch lernen B2, C1 | Nomen-Verb-Verbindungen | Wortschatz


DEUTSCH als Fremdsprache | WortschatzTraining für das Niveau B2, C1
Als NomenVerbVerbindungen bezeichnet man Kombinationen von Substantiven mit bestimmten Verben (Funktionsverben). Eine Besonderheit dieser Verbindung ist, dass die Bedeutung vom Substantiv ausgedrückt wird. Das Verb verliert seine ursprüngliche Bedeutung. NomenVerbVerbindungen werden auch als Funktionsverbgefüge bezeichnet.
Auf unserem Kanal Hallo Deutschschule findest du mehr als 220 Videos! Es gibt gratis online Deutschkurse für jedes Deutschniveau! 👇👇👇
A1 https://www.youtube.com/playlist?list=PLvGPylmSp7lpoMGE2RBkmfteTTwowOWFN
A2 https://www.youtube.com/playlist?list=PLvGPylmSp7lpyc2GiENukMOgqYSjemTHp
B1 https://www.youtube.com/playlist?list=PLvGPylmSp7lrPGZUqexEs8RH7T05x_VjU
B2 https://www.youtube.com/playlist?list=PLvGPylmSp7lolO965VIPnUC2lJj4z5g2
So kannst du in der richtigen Progression und Schritt für Schritt Deutsch lernen vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Durch hören und nachsprechen der Sätze, Fragen und Antworten übst du unbewusst die Satzstrukturen, die Aussprache, die Vokabeln oder die Grammatik. So lernst du intuitiv, effektiv und einfach Deutsch! Und das Beste! So macht Deutsch lernen Spass!
❗❗❗ KANALMITGLIEDSCHAFT ❗❗❗
Jetzt kannst du mit der Hallo Deutschschule noch mehr Deutsch lernen!
Werde Mitglied und lerne mit uns online Deutsch als Fremdsprache! Es ist ganz einfach! ✍
👉 https://www.youtube.com/channel/UC5ZnpdkQIit8TWhGVDiDnQQ/join
learnGerman Deutschkurs Wortschatz

READ  [Update] Zweig at Fredonia | movies fredonia ny - Pickpeup

Deutsch lernen B2, C1 | Nomen-Verb-Verbindungen | Wortschatz

Deutsch lernen mit 30 Dialogen – Deutschkurs Online


Deutsch lernen mit Dialogen
Deutsch lernen online
Deutschkurs für Anfänger

Folgen Sie uns auf Social Media
https://www.youtube.com/LearnGermann
Twitter: http://twitter.com/learngermann
Facebook: http://facebook.com/learngermann
Web http://engerman.de

Tags: german online course ,deutschkurs a2 test ,deutschkurs b1 online ,prufung a2 deutsch online ,online german lessons,
german course online,learn how to speak german ,test a2 deutsch online,deutschkurs online b1,learn german book ,
learn german online free for beginners,german learning online ,easy way to learn german,german audio lessons,online german learning ,
german language course online ,prufung b1 online, deutschprufung a2 test ,

Deutsch lernen mit 30 Dialogen - Deutschkurs Online

Euronews deutsch LIVE


Sehen Sie aktuellste internationale Nachrichten live auf YouTube! euronews: der meistgesehene Nachrichtensender in Europa. Abonnieren Sie! https://www.youtube.com/channel/UCACdxU3VrJIJc7ujxtHWs1w?sub_confirmation=1 euronews gibt es in 12 Sprachen: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels Auf Deutsch: Internet : http://de.euronews.com Facebook: https://www.facebook.com/de.euronews Twitter: https://twitter.com/euronewsde

Euronews deutsch LIVE

Sprachensammler: Die Superpolyglotbros im Gespräch | DW Interview


Die Zwillinge Matthew und Michael Youlden sprechen 25 Sprachen und behaupten, jeder könne innerhalb kürzester Zeit eine Sprache lernen. Die beiden vermitteln über ihre Onlinesprachschule \”Superpolyglotbros\”, wie man auch ohne Talent eine andere Sprache sprechen lernen kann.Die Zwillinge Matthew und Michael Youlden sprechen 25 Sprachen und behaupten, jeder könne innerhalb kürzester Zeit eine Sprache lernen. Die beiden vermitteln über ihre Onlinesprachschule \”Superpolyglotbros\”, wie man auch ohne Talent eine andere Sprache sprechen lernen kann.
DW Deutsch Abonnieren: http://www.youtube.com/user/deutschewelle?sub_confirmation=1
Mehr Nachrichten unter: https://www.dw.com/de/
DW in den Sozialen Medien:
►Facebook: https://www.facebook.com/deutschewellenews/
►Twitter: https://twitter.com/dwnews
►Instagram: https://www.instagram.com/dw_stories/

Sprachensammler: Die Superpolyglotbros im Gespräch | DW Interview

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMusic of Turkey

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ deutsch

Leave a Comment