โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่น 2559 | เรียน ป.บัณฑิต 2559 | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่น 2559 – ข้อมูลดนตรีไทย

ดูเพลงไทยเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

เรียน ป.บัณฑิต 2559 – ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 2559

See also  06 ถาม ตอบ การยื่นกู้กยศ กรอ | ค่าครองชีพ กรอ | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

09.00 น. (11 มี.ค. 61) ณ หอประชุมรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 2559 ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูรุ่น 2559 ทั้ง 4 หมู่เรียน เข้าร่วมโครงการจำนวน 170 คน การปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “ครูไทย 4.0” และ “การพัฒนากระบวนทัศน์ศตวรรษที่ 21”

See also  ไฟไหม้วิหารนอร์ทเทอร์-ดาม กรุงปารีส | ข่าวช่องวัน | one31 | นอร์ท | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเปิดเผยว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูนั้น นับเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อที่จะให้เยาวชนกลุ่มนั้นเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ดังนั้นผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องมีความพร้อมในทุกด้าน รวมทั้งต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะเป็นครูที่ดีอีกด้วย

ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้กล่าวในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ครูไทย 4.0 ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญในหลายด้าน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งที่ครูรุ่นใหม่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เห็นได้จากนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้คุณครู ในยุค 4.0 นี้ ต้องใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานการสอนให้ได้ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูยุคใหม่ต้องสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสนุบสนุนการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง

See also  เรียนครูหลักสูตร4ปี ข้อดี-ข้อเสีย คุ้มไหม ? | ครูพละ | เรียน ต่อ ครู 1 ปี | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
[email protected] โทร.0-3931-9111 ต่อ 0

คุณสามารถดูข้อมูลเพลงของประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มเติมได้ที่นี่: Pickpeup.com

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่น 2559 | รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่น 2559
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่น 2559

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เรียน ป.บัณฑิต 2559.

#โครงการปจฉมนเทศ #นกศกษาหลกสตร #ปบณฑต #รน.

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่น 2559.

เรียน ป.บัณฑิต 2559.

ขอบคุณมากที่รับชมเพลงนี้.

Leave a Comment