อุดรธานี MOU พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่อีสานตอนบน | ระบบ บริการ นักศึกษา อุดร | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

อุดรธานี MOU พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่อีสานตอนบน – ข้อมูลดนตรีไทย

ดูเพลงไทยเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

ระบบ บริการ นักศึกษา อุดร – ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่อีสานตอนบนระหว่าง นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต8 อุดรธานี , ทันตแพทย์กวี วีระเศรษฐกุล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต8 อุดรธานี , นายแพทย์สมิต ประสันนาการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต8 อุดรธานี เปิดเผยว่า การสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการ และได้รับค่าใช้จ่ายในอัตรา 45 บาท/ประชากรในพื้นที่ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเงินตามหลักเกณฑ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กำหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนกองทุน 716 กองทุน 219,781,170 บาท ได้แก่ (1) จังหวัดอุดรธานี 180 กองทุน 63,858,285 บาท , จังหวัดหนองบัวลำภู 67 กองทุน 19,732,860 บาท จังหวัดหนองคาย 67 กองทุน 20,701,530 บาท , จังหวัดสกลนคร 140 กองทุน 44,845,830 บาท , จังหวัดเลย 100 กองทุน 26,726,625 บาท , จังหวัดบึงกาฬ 59 กองทุน 16,501,005 บาท และจังหวัดนครพนม จำนวน 103 กองทุน 27,415,035 บาท โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยการหนุนเสริมการใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นเครื่องมือสร้างความตระหนักรู้ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถพึ่งพา และดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน
ภาพ – ข่าว วชิร คำสืบ อุดรธานี

See also  เพลงมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | เพลงไทยใหม่ล่าสุด
See also  ice North bkk Life | northbkk | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

คุณสามารถดูข้อมูลเพลงของประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มเติมได้ที่นี่: Pickpeup.com

See also  แชร์ประสบการณ์นักศึกษาฝึกงาน - ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน | หลักการ และ เหตุผล ของ การ ฝึกงาน | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

อุดรธานี MOU พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่อีสานตอนบน | รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

อุดรธานี MOU พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่อีสานตอนบน
อุดรธานี MOU พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่อีสานตอนบน

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ระบบ บริการ นักศึกษา อุดร.

#อดรธาน #MOU #พฒนาระบบบรการสาธารณสข #เพอปองกนควบคมโรคไมตดตอเรอรงในพนทอสานตอนบน.

อุดรธานี MOU พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่อีสานตอนบน.

ระบบ บริการ นักศึกษา อุดร.

thaireference,อาสาไทยยืนยัน

ขอบคุณมากที่รับชมเพลงนี้.

3 thoughts on “อุดรธานี MOU พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่อีสานตอนบน | ระบบ บริการ นักศึกษา อุดร | เพลงไทยใหม่ล่าสุด”

  1. 601326 660218There couple of fascinating points at some point in this posting but I dont determine if these people center to heart. There is some validity but Let me take hold opinion until I check into it further. Excellent write-up , thanks and then we want a lot more! Combined with FeedBurner in addition 934277

    Reply

Leave a Comment