Music of Thailand

มรภ.อุดร กิจกรรม "UDRU Big Cleaning รวมใจทำความสะอาด สร้างความมั่นใจ ห่างไกล Covid-19" | ระบบนักศึกษา อุดร | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

มรภ.อุดร กิจกรรม "UDRU Big Cleaning รวมใจทำความสะอาด สร้างความมั่นใจ ห่างไกล Covid-19" – ข้อมูลดนตรีไทย

ดูเพลงไทยเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

ระบบนักศึกษา อุดร – ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

กิจกรรม “UDRU Big Cleaning รวมใจทำความสะอาด สร้างความมั่นใจ ห่างไกล Covid-19”

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดี นำคณาจารย์ นักศึกษา บุตลากร ร่วมกิจกรรม “UDRU Big Cleaning รวมใจทำความสะอาด สร้างความมั่นใจ ห่างไกล Covid-19”
กองพัฒนานักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จึงได้รวมพลทำการฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดบริเวณพื้นและภายในอาคารหอพัก พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดในห้องพัก เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย ให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง ในมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้
ในขณะเดียวกัน บุคลากรของมหาวิทยาลัย ก็ได้ช่วยกันทำความสะอาด เช็ดแอลกอฮอล์ภายในสำนักงานของตนเอง โดยเฉพาะบริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีประชาชนและนักศึกษา มาใช้บริการและติดต่อราชการทุกวัน เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการป้องกันโควิด-19 ของมหาวิทยาลัย อีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับมาตรการในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 /ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (แบบออนไลน์) และเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนในระบบบริการนักศึกษา เพื่อตอบแบบสอบถามประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยง , การเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง และประวัติการรับวัคซีน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีมติให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งแบบออนไลน์ และแบบออนไซค์ในบางรายวิชาที่จำเป็น และยังคงความเข้มข้นตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 ในสถานศึกษา DMHTT – RC อย่างเคร่งครัด

คุณสามารถดูข้อมูลเพลงของประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://pickpeup.com

มรภ.อุดร กิจกรรม "UDRU Big Cleaning รวมใจทำความสะอาด สร้างความมั่นใจ ห่างไกล Covid-19" | รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

มรภ.อุดร กิจกรรม "UDRU Big Cleaning รวมใจทำความสะอาด สร้างความมั่นใจ ห่างไกล Covid-19"
มรภ.อุดร กิจกรรม "UDRU Big Cleaning รวมใจทำความสะอาด สร้างความมั่นใจ ห่างไกล Covid-19"

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ระบบนักศึกษา อุดร.

#มรภอดร #กจกรรม #quotUDRU #Big #Cleaning #รวมใจทำความสะอาด #สรางความมนใจ #หางไกล #Covid19quot.

มรภ.อุดร กิจกรรม "UDRU Big Cleaning รวมใจทำความสะอาด สร้างความมั่นใจ ห่างไกล Covid-19".

ระบบนักศึกษา อุดร.

ขอบคุณมากที่รับชมเพลงนี้.

Chirawan

สวัสดีเพื่อน ๆ จีรวรรณ ฉันชอบฟังเพลงประเภทต่างๆดังนั้นฉันจึงสร้างเว็บไซต์นี้เพื่อแบ่งปันเพลงที่ดีที่สุดกับคุณ คุณฟังฉัน https://pickpeup.com/ ที่นี่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button