ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting | เรียน ป.บัณฑิต | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting – ข้อมูลดนตรีไทย

ดูเพลงไทยเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  ป บัณฑิต ประชาคมแห่งการเรียนรู้ | ป.บัณฑิต | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

เรียน ป.บัณฑิต – ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และแนะนำการวางแผนการศึกษา (Student Life Cycle) เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด

See also  1 Day with KKBS:KKU คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. By JC Chanchit | คณะบริหารธุรกิจ | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล กล่าวแนะนำทุน สวัสดิการ และการพัฒนานักศึกษา ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ คุณ เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ และ คุณอเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) ร่วมพูดคุยแนะนำการใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบ New Normal ครั้งนี้กว่า 800 คน

See also  ม.อีสาน ระงับ ป.บัณฑิต 1,277 ราย | ป.บัณฑิต | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

คุณสามารถดูข้อมูลเพลงของประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพลงดีๆเพิ่มเติมที่นี่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting | รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เรียน ป.บัณฑิต.

#ปฐมนเทศนกศกษาใหม #ระดบบณฑตศกษา #มหาวทยาลยมหดล #ประจำปการศกษา #ผานระบบ #Zoom #Meeting.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting.

เรียน ป.บัณฑิต.

ขอบคุณมากที่รับชมเพลงนี้.

2 thoughts on “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting | เรียน ป.บัณฑิต | เพลงไทยใหม่ล่าสุด”

  1. 20177 855329hello i discovered your post and thought it was quite informational likewise i suggest this site about repairing lap tops Click Here 843227

    Reply

Leave a Comment