บ้านเชียง บ้านนาดี 6000 ปี บรรพชนชาวลาว | บ้านเชียง มรดกโลก | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

บ้านเชียง บ้านนาดี 6000 ปี บรรพชนชาวลาว – ข้อมูลดนตรีไทย

ดูเพลงไทยเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพลงดีๆเพิ่มเติมที่นี่

READ  EP.1 King Mongkut's University of Technology North Bangkok | north bangkok university | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

บ้านเชียง มรดกโลก – ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงในปี พ.ศ. 2517 – 2518 ทำให้ทราบถึงข้อมูลของชุมขนเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย นำไปสู่คำถามเรื่องความสัมพันธ์และการแพร่กระจายของชุมชนบ้านเชียงกับชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณโดยรอบ ทางโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโบราณคดี กรมศิลปากร ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์จึงทำการสำรวจและขุดค้น (ขุดตรวจ) ที่แหล่งโบราณคดีโนนเก่าน้อย อ.ไชยวาน แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองพรึก อ.กุมภาวาปี และแหล่งโบราณคดีบ้านนาดี อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 (วรชัย วิริยารมภ์ 2523, 1-4)

READ  ใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่มีอะไรซ่อนอยู่..ไปดูกัน | เรียนใบประกอบวิชาชีพครู 2560 | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

การขุดทดสอบที่แหล่งโบราณบ้านนาดี (BND.T. – Ban Na Di test) ครั้งนั้น พบหลักฐานโบราณวัตถุ หลุมฝังศพ และโครงกระดูกมนุษย์รวม 22 โครง ส่วนการขุดค้นครั้งใหญ่ปี พ.ศ. 2524 (BND – Ban Na Di) พบหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งสามารถกำหนดอายุการใช้งานของแหล่งโบราณคดีได้ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยสำริด – สมัยเหล็ก อายุเบื้องต้นราว 3,450 -1,800 ปีที่ผ่านมา

READ  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.นอร์ทฯ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ | นอร์ทกรุงเทพ | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

คุณสามารถดูข้อมูลเพลงของประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มเติมได้ที่นี่: Pickpeup

บ้านเชียง บ้านนาดี 6000 ปี บรรพชนชาวลาว | รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

บ้านเชียง บ้านนาดี 6000 ปี บรรพชนชาวลาว
บ้านเชียง บ้านนาดี 6000 ปี บรรพชนชาวลาว

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ บ้านเชียง มรดกโลก.

#บานเชยง #บานนาด #ป #บรรพชนชาวลาว.

บ้านเชียง บ้านนาดี 6000 ปี บรรพชนชาวลาว.

บ้านเชียง มรดกโลก.

หม้อไห,ดินเผา,เครื่องปั้น,อุดรธานี,โบราณวัตถุ,กรมศิลปากร,อนุรักษ์,ลวดลาย,ขุดค้น

ขอบคุณมากที่รับชมเพลงนี้.

4 thoughts on “บ้านเชียง บ้านนาดี 6000 ปี บรรพชนชาวลาว | บ้านเชียง มรดกโลก | เพลงไทยใหม่ล่าสุด”

  1. เรียกว่าบรรพชนคนอีสานดีกว่าไหม เพราะว่าอยู่ในเขตอีสาน และต่างชาติพันธุ์กับคนลาวครับ

    ตอบกลับ

Leave a Comment