บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร. ธัญบุรี ปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ป.บัณฑิต 2561 | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร. ธัญบุรี ปีการศึกษา 2561 – ข้อมูลดนตรีไทย

ดูเพลงไทยเพิ่มเติมได้ที่นี่: Pickpeup.com/music-of-thailand

READ  เข้าไปดูข้างใน อาสนวิหารน็อทร์ดามแห่งปารีส Assassin's Creed Unity | นอท | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ป.บัณฑิต 2561 – ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2562 มีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ)
2.นางอโนทัย พรประภา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
3.นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การจัดการ)
4.จ่าอากาศเอก สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดุริยางค์ไทย)
5.นายอานนท์ ประไกรวัน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต)

READ  งานประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เขต 2 | คํากล่าวถวายพระพรพระพันปีหลวง | เพลงไทยใหม่ล่าสุด
READ  RoV: Allain สอนเล่นอัลเลนแพทซ์ปัจจุบัน รูน ไอเทม พลังแฝง ข้อมูลเรื่องสกิล!! | นอท | เพลงไทยใหม่ล่าสุด

คุณสามารถดูข้อมูลเพลงของประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มเติมได้ที่นี่: Pickpeup.com

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร. ธัญบุรี ปีการศึกษา 2561 | รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร. ธัญบุรี ปีการศึกษา 2561
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร. ธัญบุรี ปีการศึกษา 2561

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ป.บัณฑิต 2561.

#บณฑตกตตมศกด #มทร #ธญบร #ปการศกษา.

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร. ธัญบุรี ปีการศึกษา 2561.

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ป.บัณฑิต 2561.

[vid_tags]

ขอบคุณมากที่รับชมเพลงนี้.

1 thought on “บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร. ธัญบุรี ปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ป.บัณฑิต 2561 | เพลงไทยใหม่ล่าสุด”

Leave a Comment